NEMEZIS 3D

System NEMEZIS 3D - dyspozytornia główna
Nemezis 3D jest systemem wizualizacji pomiarów urządzeń górniczych, komunikacyjnych i lokalizacyjnych oraz komunikacji z transparentami w celu wsparcia pracy dyspozytora. Dane są prezentowane zarówno w klasycznym widoku 2D jak i nowatorskim 3D. Oprogramowanie Nemezis oferowane jest w ramach modernizacji systemu ZEFIR lub jako niezależny system prezentacji danych z systemów lokalizacji ruchu załogi, takich jak PANTHA lub SLEP

Podstawowe cechy modułu 2D:
 • Możliwość definiowania monitorowanych rejonów poprzez import podkładu 2D z pliku DWG
 • Wbudowany edytor DWG z obsługą warstw typu „przeciągnij i upuść” do aktualizacji i edycji plansz (nie jest wymagane dodatkowe, kosztowne i trudne w obsłudze oprogramowanie!)
 • Eksport zmodyfikowanych podkładów oraz całych plansz do formatu DWG
 • Możliwość pracy na jednej dużej mapie DWG z obszarami
 • Pełna obsługa skalowania
 • Każdy obiekt podstawowy (np. linia, okręg, napis) może zostać podłączony do monitorowanej zmiennej (w tym także w trybie edycji)
 • Użytkownik samodzielnie może tworzyć obiekty i ich biblioteki (np. przenośnik, kombajn, wentylator itp.) poprzez zgrupowanie obiektów i podłączenie do dowolnej zmiennej
 • Wbudowana obsługa obiektu wykres z narzędziami analitycznymi
 • Możliwość zrobienia zrzutu ekranu łącznie z wykresami do pliku DWG (np. w celu udokumentowania awarii)
 • Konfigurowalne kartoteki monitorowanych parametrów
 • System uprawnień do edycji poszczególnych warstw (np. warstwa dla wentylacji, działu elektrycznego, działu górniczego, kierownictwa)
 • Praca aplikacji klienckich w sieci kopalnianej realizowana z serwera usług terminalowych


Podstawowe cechy modułu 2D:
 • Możliwość samodzielnego rysowania przez służby kopalniane modelu schematu wentylacyjnego z oznaczoną liczbą osób przebywających w poszczególnych rejonach całej kopalni (dane z systemu lokalizacji)
 • Osiągnięty efekt: szybkie podejmowanie decyzji o drogach ewakuacyjnych
 • Wbudowany edytor 3D umożliwiający tworzenie schematu 3D wyrobisk pionowych i poziomych (np. schemat wentylacyjny) techniką „przeciągnij i upuść” (nie jest wymagane dodatkowe, kosztowne i trudne w obsłudze oprogramowanie!)
 • Pełna obsługa skalowania oraz obracania i widoku kamery
 • Eksport schematu 3D do formatu DWG oraz możliwość zrobienia zrzutu aktualnego widoku do formatu DWG (np. w trakcie akcji ratowniczej)
 • Praca aplikacji klienckich w sieci kopalnianej realizowana z serwera usług terminalowych


Oprogramowanie NEMEZIS 3D i RNTnet - nowe podejście do tworzenia i aktualizacji dokumentacji sieci transmisyjnych:
 • Obsługa protokołu ICMP (ping) – informacja czy urządzenie jest dostępne
 • Obsługa protokołu SNMP – szczegóły pracy sieci transmisyjnej
 • Wykrywanie uszkodzeń torów transmisyjnych
 • Obsługa informacji o stanie zasilania urządzeń (np. z systemu SAURON lub FOD 900)
 • Nanoszenie tras światłowodowych oraz lokalizacji infrastruktury transmisyjnej na podkłady rejonów
 • Podstawowa zaleta: prowadzenie zintegrowanej dokumentacji sieci transmisyjnej
 • Jedno narzędzie do tworzenia dokumentacji oraz diagnostyki sieci transmisyjnych
 • Dzięki eksportowi do formatu DWG możliwość przedstawiania aktualnej dokumentacji do zatwierdzenia przez KRZG


Folder NEMEZIS 3D do pobrania

Ta strona używa plików cookies niezbędnych do poruszania się po serwisie oraz do celów statystycznych, jeśli się nie zgadzasz opuść stronę.

Rozumiem