System SAURON

System SAURON - dyspozytornia energomaszynowa
System SAURON (Sterowania, AUtomatyzacji Ruchu Oraz Nadzoru) to nowoczesny system wizualizacji oparty na oprogramowaniu typu SCADA (Asix, Axis.Evo lub Citect w zależności od wymagań klienta) i przeznaczony dla kopalni węgla kamiennego. System posiada szereg opracowanych modułów przeznaczonych do prezentacji i kontrolowania wybranych procesów technologicznych w zakładach wydobywczych. Łączność z urządzeniami może być realizowana albo przez specjalistyczne moduły komunikacji bezpośrednio ze sterownikami albo przez Stacje Lokalne SL/R realizujęce konwersję protokołów z urządzeń (np. wyłączników, stacji transformatorowych, sterowników przenośników) do standardowych protokołów typu Modbus.

Aktualnie system posiada opracowane między innymi następujące moduły, które każdorazowo dostosowywane są do potrzeb zakładu wydobywczego:
 • Pompownie - wizualizacja i zdalne sterowanie pracą pompowni głównych i przepompowni wód słonych.
 • Sieć 6kV - wizualizacja, sterowanie i konfiguracja nastaw całych sieci 6kV, zarówno rozdzielni jak i pól wolnostojących.
 • Odstawa - monitoring i sterowanie pracą odstaw przenośników obejmująca systemy automatyzacji przenośników, oczujnikowanie, prezentację danych z systemów głośnomówiących i blokad oraz elementów zasilających jak wyłączniki, rozruszniki tyrystorowe czy falowniki, a także prezentacja danych z analogowych czujników temperatury, drgań oraz poziomów oleju w przekładniach.
 • Ściany - wizualizacja pracy systemów głośnomówiących i blokad, sterowników przenośników ścianowych i podścianowych, sterowników kruszarek, sterowników kombajnowych oraz stacji kompaktowych i transformatorowych, a także monitoring ciśnień i położenia sekcji obudowy zmechanizowanej, monitoring ciśnień magistral zasilającej i spływowej oraz w rurociągu ppoż.
 • Przodki - prezentacja danych z urządzeń zasilającychi (wyłączników przodkowych oraz skrzyń aparaturowych na kombajnach) oraz w przypadku zastosowania czujników RAK-U/1 oraz RPK-U/1 - monitoring położenia organu urabiającego kombajnu chodnikowego wraz z informacją o drganiach i przechyłach maszyny.
 • Skipy, maszyny wyciągowe, stacje wentylatorowe - wizualizacja pracy maszyn wyciągowych oraz urządzeń skipowych wraz z systemem raportowania.
 • Załadunek - układ sterowania i monitoringu załadunku węgla, zarówno z wag kolejowych jak i samochodowych z systemem raportowania i przekazywania danych do systemów sprzedaży w celu automatycznego fakturowania.
 • Wydobycie - układ monitoringu i raportowania stanu wydobycia na podstawie danych odczytywanych z wag technologicznych - urobku i kamienia.
 • Klimatyzacja - monitoring i zdalne sterowanie układem klimatyzacji dołowej.
 • Ładownie akumulatorów - wizualizacja i nadzór nad procesem ładowania akumulatorów kolejek podziemnych.
 • ZPMW - wizualizacja i sterowanie pracą zakładów przeróbki mechanicznej węgla obejmujące takie procesy technologiczne jak: flotacja, suszarnia, obieg cieczy ciężkiej, płuczka, monitoring zwałów.
 • Inne - monitoring dowolnych innych procesów technologicznych w podziemiach i na powierzchni zakładów wydobywczych.


Folder SAURON do pobrania

Ta strona używa plików cookies niezbędnych do poruszania się po serwisie oraz do celów statystycznych, jeśli się nie zgadzasz opuść stronę.

Rozumiem