RVibro

System wibrodiagnostyczny i pomiarowy RVibro
RVibro jest systemem wibrodiagnostycznym oraz pomiarowym przeznaczonym dla napędów przenośników zgrzebłowych oraz przekładni przenośników taśmowych. Układ może pracować w sposób ciągły w dowolnej koncentracji pyłu węglowego i metanu.

Układ pomiarowy posiada kompaktową budowę i składa się z następujących elementów:
 • Panelu HMI OKO-1 w obudowie ISH produkcji RNT
 • Urządzenia pomiarowego UMM-2 (lub zestawu urządzeń) stanowiącego rozszerzenie do modułu HMI produkcji RNT

 • Do podstawowych funkcji systemu RVibro należy:
 • Pomiar drgań oraz temperatur napędu przenośnika zgrzebłowego
 • Pomiar drgań oraz temperatur przekładni przenośnika taśmowego
 • Pomiar temperatury i poziomu oleju w przekładni
 • Potwierdzenie z czujnika przepływu cieczy chłodzącej
 • Możliwość podłączenia dodatkowego czujnika analogowego (np. stałej dielektrycznej oleju w przekładni)
 • Wyjście przekaźnikowe do blokady technologicznej (np. w celu wyłączenia maszyny po przekroczeniu zadanych progów awaryjnych)
 • Lokalne gromadzenie danych w pamięci nieulotnej i obróbka pomiarów
 • Lokalna wizualizacja realizowanych pomiarów na wyświetlaczu iskrobezpiecznego panelu OKO-1 obejmująca m.in. wykresy widma amplitudowego drgań oraz przebieg czasowy przyspieszeń, dane z pozostałych czujników
 • Przesył danych na powierzchnię do systemu energomaszynowego (np. SAURON) z wykorzystaniem transmisji światłowodowej
 • Wyjścia transmisyjne: RS485 "ia", CAN "ia", Ethernet 10/100BaseTx "ia", światłowodowe 100BaseFX SM "op is"


 • Układ posiada stopień ochrony obudowy IP65, a w wykonaniu z wyjściem światłowodowym posiada cechę budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia op is I Ma. RVibro oferowany jest jako sam układ pomiarowy (OKO-1 z urządzeniem pomiarowym UMM-2 - na życzenie klienta także obudowie ISH ze stali nierdzewnej) lub z kompletem niezbędnych czujników wraz z zasilaczem iskrobezpiecznym (zwykłym lub buforowanym).

  Karta katalogowa System wibrodiagnostyczny RVibro do pobrania

Ta strona używa plików cookies niezbędnych do poruszania się po serwisie oraz do celów statystycznych, jeśli się nie zgadzasz opuść stronę.

Rozumiem